Ayhan Bilgen'in Görüşleri

Siyaset, Toplum, Hukuk, Eğitim, Dış Politika, Ekonomi, ve Sağlık
Konu Başlıkları Altında Ayhan Bilgen'in Görüşleri

Eğitim
Ekonomi
Toplum
Hukuk
Siyaset
Dış Politika
Sağlık

EZBERCİ DEĞİL, ÖZGÜR BİREYLER

Ezberci eğitim ve geleneksel yöntemler geride bırakılmalı, çağdaş, bireyi merkeze alan, çoğulculuğu ve demokrasiyi içselleştiren bir müfredata sahip, ihtiyaçlara cevap olan ve en önemlisi bilimsel boyutu güçlü yeni bir modele geçilmelidir.

ALTERNATİF ÇÖZÜM MODELİ: KÜMELENME

Türkiye ekonomisinde yönlendirici planlama uygulanması kaçınılmaz hale gelmiştir. Küresel rekabet koşulları karşısında yeni işbirliği ve kümelenmeye dayalı üretim sistemleri geliştirilmelidir. Hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyan tedarik zincirleri, özellikle yerel ve bölgesel ekonomik kapasiteyi hızla artıracaktır. Bütçenin yaklaşık %15’ini oluşturan faiz giderleri yüksek borçlanmaya dayalı ekonomik tercihlerin kaçınılmaz sonucudur. Cari açığı önemsemeyen tercihler artık yapısal

GÖÇ VE GÖÇMEN SORUNU

Küresel ısınma ile birlikte coğrafyamızdaki göç sorunun önümüzdeki yıllarda katlanarak artacağı tahmin edilmektedir. Savaşlar ve diğer afetler göç dalgalarını tetikleyen diğer nedenlerdir. Göç sorunu kaynağında çözülmesi gereken bir konudur.

ADALET

Adalet toplum hayatının her alanında sağlanmalıdır. Kamu vicdanını yaralayan uygulamalar ve yargı kararları ile karşılaşmaktayız. Yargı mensuplarının bile yargıya güveninin son derece düşük olduğu bir ortamda sade vatandaşın yargıya güvenini inşa etmek kolay olmayacaktır.

SİYASET VE DEMOKRASİ

En acil önceliğimiz siyasetin değişimidir. Siyaset değişmedikçe mevcut toplumsal kutuplaşma aşılamaz, siyasetin sorun çözme kapasitesi artırılamaz. Bir şöhretler kadrosu kurarak siyasi başarı elde etme devri bitiyor.

NASIL BİR DIŞ POLİTİKA?

Türkiye’nin bağımsızlığını ve ulusal onurunu koruyan, ülke çıkarlarını esas alan işbirlikleri ve ittifaklar mümkün, hatta kaçınılmazdır. Tek taraflı dayatmaya dönüşmeyen, Türkiye’nin egemenlik haklarını yok saymayan işbirlikleri Türkiye’nin bölgesel gücünü artırması açısından faydalı olabilir.

SAĞLIKTA YAPILANDIRMA ZORUNLULUĞU

Sağlık hakkı her insan için aynı önemdedir; dolayısıyla özel hastaneler standardında kamu hastanelerinin donatılması ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için sağlık çalışanlarının, çalışma saatleri, özlük hakları ve ücretlerinde iyileştirmeler ivedilikle hayata geçirilmelidir.

Son Yazıları

Ayhan Bilgen'in Siyaset, Toplum, İnsan Hakları ve Kendi Hayatı Hakkında Son Yazıları

Sayfalar
İletişim

E-Posta : info@ayhanbilgen.com.tr

Adres: İlkbahar, 606. Sk. No:13, 06550 Çankaya/Ankara

Tüm Hakları Saklıdır © Ayhan Bilgen.
designed by DLK SOLUTION